Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Essential Questions

What is the reason of learning English at school?
How important are English words, especially initialisms to you when you type text messages in your daily life?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου